Facket Direkt

BAM (Bättre arbetsmiljö) 2024


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats.


Utbildningen är på 40 timmar.


De flesta är uppdelade på två steg. Under "Övrig information" står det om den är uppdelad, och vilka datum steg 2 kommer att vara.
 


Kursinnehåll:


- Genomgång av arbetsmiljölagen och föreskrifter


- Systematiskt arbetsmiljöarbete


- Din roll som skyddsombud


- Förebyggande arbetsmiljöarbete


- Psykosocial arbetsmiljö


- Handlingsplaner, checklistor


- Arbetsskador, rehabilitering


- Kemiska hälsorisker, buller och vibrationer


- Belysning, ergonomi


- Arbetslokaler och personalrum


- Personlig skyddsutrustning


- Jämställdhet och mångfald


- Friskfaktorer

Målgrupp
Nyvalda skyddsombud eller skyddsombud som inte tidigare genomgått BAM

Adress
Västra Strandgatan 2
Kungälv

Lokal
Baddaren

Kursanordnare
ABF ABF Sydvästra Götaland

Kostnad
Kursavgiften betalas av din arbetsgivare

Övrig information
Frukostfralla, lunch och fika ingår.
Kursen är uppdelad i en tvåstegs externatkurs. Steg 1 går 14-16 oktober och fortsätter sedan med steg 2 den 4-5 november

Ansök senast 2024-08-23Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information