Facket Direkt

Bättre arbetsmijö BAM


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet är snabb och för att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs en bred kompetens, förmåga till självständigt lärande och ett kristiskt förhållningssätt. BAM är en grundläggande utbildning för skyddsombud.


 

Målgrupp
skyddsombud

Adress
Riagatan 51
Örebro

Lokal
byggfackens hus

Kursanordnare
GS GS avd 10

Ekonomi
Rätt till betald ledighet för skyddsombud enligt arbetsmiljölagen §5 kap. 6 med bibehållna anställningsvillkor

Övrig information
ingår i uppdraget som skyddsombud.

Ansök senast 2018-03-06Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information