Facket Direkt

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

För att bättre möta framtidens behov och
krav behöver alla i företaget ha grundläggande arbetsmiljökunskaper!


Med ökade kunskaper och samverkan i
företaget ska man efter slutförd kurs kunna genomföra förebyggande insatser i arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.


Utbildningen ger kunskaper om och insikter i lagar, bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt hur man medverkar till goda arbetsförhållanden och förhindrar psykisk och fysisk ohälsa.Syfte
Att stimulera till en god och lönsam arbetsmiljö med kunskaper om och förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen, företaget och samhället.

Målgrupp: .
Chefer, arbetsledare, skyddsombud,
fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur
arbetsmiljöfrågor ska hanteras.


Deltagarna ska efter utbildningen bl.a. kunna
samverka i arbetsmiljöfrågor
identifiera risker och medverka till att     genomföra förebyggande åtgärder
följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
känna till faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön


Ekonomi
6 200 kronor. För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kurslitteratur ingår i priset.


Subventionerat pris exklusivt för Facket
Gotlands medlemmar. Arbetsgivaren betalar
kursavgift samt lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6, § 4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen.

Kursledaren är av Prevent godkänd och diplomerad handledare. Utbildningen uppfyller arbetsmiljölagens krav på utbildningsnivå. Studiematerialet är framtaget av Prevent, Svenskt näringsliv, LO och PTK.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
6200 kronor

Ekonomi
Lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6, § 4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen

Ansök senast 2018-03-06Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information