Facket Direkt

Facklig BAM - Bättre ArbetsMiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Kursens mål
Det övergripande målet att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt, och få kunskaper om metoder och arbetssätt, för att kunna utföra arbetsmiljöarbete.


Beskrivning
Facklig BAM – Bättre arbetsmiljö, ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle.
Utbildningen bygger på Prevents material och tar upp samverkan i arbetsmiljöfrågor, metoder för att undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser, sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling


 
Ledighet
Arbetar du dessa dagar söker du ledigt för facklig utbildning hos din arbetsgivare senast 14 dagar innan kursen startar. Är du osäker på hur du söker ledigt kontaktar du ditt fackförbund för hjälp.


Bekräftelse
skickas ut ca 2 veckor  innan kursen startar. Har du inte fått bekräftelse 5 dagar innan kursstart kontakta ABF omgående.

Målgrupp
Skyddsombud, arbetsledare och chefer

Förkunskapskrav
-

Adress
Lasarettsvägen
Falkenberg

Kursanordnare
ABF ABF Halland

Kostnad
5000 kr som arbetsgivaren betalar

Ekonomi
Förtroendemannalagen §7

Ansök senast 2018-02-26Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information