Facket Direkt

Gud har 99 namn


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

I Sverige bor många människor för vilka tro och religion spelar en viktig roll. Sverige kallas världens mest sekulariserade land samtidigt som intresset för livsfrågor är stort - inte minst bland unga, men platserna för sådana samtal är få.


Kursdagen Gud har 99 namn är ett svar på detta behov där sex världsreligioner presenteras på ett intresseväckande sätt. Fokus ligger på det praktiskt och vardagsnära. Vilka religioner är egentligen besläktade med varandra?
Det och andra frågor ges svar på under föreläsningen.

Målgrupp
Medlemmar med eller utan uppdrag inom LO-kollektivet

Adress
Furirsgatan 1
415 05 Göteborg

Kursanordnare
ABF Göteborgsregionen 2

Ekonomi
Ett stipendium betalas ut från respektive fackförbund

Ansök senast 240301Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information