Facket Direkt

Jämlikhetsakademin


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Sverige har sedan 1990-talet lidit av hög arbetslöshet och har idag vad som måste beskrivas som massarbetslöshet. Det är uppenbart att den förda ekonomiska politiken inte längre klarar att uppnå full sysselsättning. Det går inte heller att återgå till den politik som dominerade före 90-talet. Vad Sverige behöver är därför en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Men hur ska det gå till?


Jämlikhetsakademin är till för dig som är intresserad av politik och förändring. För dig som vill förstå, diskutera och formulera hur samhälleliga strukturer påverkar politiska beslut och idéer.  Målet med kursen är att vi greppar och analyserar vår samtid och vidare formulera fackföreningsrörelsens förslag till ny ekonomisk politik.


Jämlikhetsakademin består av tre delmoment som sammantaget syftar till att presentera redskap för kritisk samhällsanalys från olika vetenskapliga perspektiv. Utgångspunkten för kursinnehållet är dels LOs kongressrapport från 2016 och dels den kommande Jämlikhetsutredningen. 


 

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ekonomi
Kurskostnaden betalas av ditt förbund som även betalar utbildningsarvode/ersättning.

Ansök senast 2018-01-26Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information