Facket Direkt

Jämställdhet för förtroendevalda


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen syftar till att ge förtroendevalda större inblick i och insikter om begreppet jämställdhet.


Insikt om att Jämställdhet handlar om kunskap och inte värderingar.


Utbildningen anpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och vardagsnära exempel.


Innehåll


 


-Varför Jämställdhet?
-Begreppsgenomgång
-Värderingsövningar
-Normer och strukturer
-Statistik
-Hur ser det ut på deltagarnas egna arbetsplatser

Målgrupp
Alla förtroendevalda

Adress
Furirsgatan 1
415 05 Göteborg

Lokal
SKF Klubbskola

Kursanordnare
ABF Västra Götaland

Övrig information
ann-catrin.gustafsson@abf.se

Ansök senast 2024-08-16Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information