Facket Direkt

Kurs för huvudskyddsombud 2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Denna kurs är en intensiv vidareutbildning för huvudskyddsombud som via egna projektarbeten leder fram till ökad insikt om uppdraget med inriktning på helheten när det gäller arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.


Vi behandlar strategier som kan tillämpas i det egna arbetet för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa och för att få till stånd ett bra klimat för delaktighet och möjlighet till påverkan i arbetsmiljölagens anda.


Du har verkat som huvudskyddsombud i ett par år och vill få möjlighet att tillsammans med andra utbyta erfarenhet och pröva idéer samt få möjlighet att ta ett steg till i ditt uppdrag som huvudskyddsombud.


Kursen är endast 2,5 dagar. Den börjar vid lunchtid på måndagen och slutar på eftermiddagen på onsdagen. Därför behöver ingen resa redan på söndagen till den här kursen. 

Målgrupp
Huvudskyddsombud som har varit verksamma ett par år

Förkunskapskrav
LOs Vidareutbildning för skyddsombud 1-2, LOs kurs för huvudskyddsombud 1 samt grundläggande förtroendemannautbildning.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Avgiftsfri

Ekonomi
Avgiftsfri för skyddsombud med skriftlig partsgemensam kursanmälan. För övriga är kostnaden 6 234:- för internat och 3 127:- för externat.

Ansök senast 2015-11-27Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information