Facket Direkt

LO Maktutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Kursen skapar förståelse för hur facket, makt- och inflytandefrågor hänger ihop med hur samhället ser ut. Den handlar också om hur du kan jobba för att på ett organiserat sätt öka makt och inflytande på den egna arbetsplatsen, eller tillsammans med andra i ditt lokalsamhälle.


För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar

Målgrupp
Du som är medlem i ett LO-förbund och är förtroendevald.Förtroendevalda med uppdrag på arbetsplatsnivå som genomfört grundutbildning eller har motsvarande kunskap.

Förkunskapskrav
Medlem i facket, Vald på Jobbet

Adress
Fredsgatan 18
Örebro

Lokal
ABF Örebro

Kursanordnare
ABF ABF Örebro

Kostnad
Kursavgift betalas av LO

Ekonomi
Stipendie utgår om du har förlorad arbetsförtjänst

Övrig information
Anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro eller avbokningar som inkommer efter att kallelsen gått ut (gäller ej sjukdom) tar ABF ut en avgift på halva deltagaravgiften. Tänk på våra allergiker - kom doftfri till våra verksamheter och undvik att ta med produkter med nötter i, framför allt jordnötter.

Ansök senast 2024-09-27Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information