Facket Direkt

LOs Maktutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

LOs Maktutbildning ger dig kunskap i hur vi organiserar oss fackligt för att stärka vår makt på den egna arbetsplatsen men även hur vi kan påverka politiska beslut för en önskad samhällsutveckling. Under två dagar fokuserar vi på makten. På arbetsplatsen och i samhället. Hur ser den ut, hur fungerar den och vem äger den? Varför är den viktig för oss inom facket? Hur ser vägen till ökad makt ut?


Vi går igenom hur maktbalansen i samhället ser ut, vilka som äger makten över vilka beslut och vi tar reda på hur vi får fackliga frågor att bli viktiga för samhället i stort. Allt för att vi ska fortsätta vara en relevant och pådrivande kraft för ett bättre samhälle för våra medlemmar.

Förkunskapskrav
Vald på jobbet eller motsvarande kunskap

Adress
Löfströms allé 7
Sundbyberg

Kursanordnare
LO-distriktet i Stockholms län

Kostnad
Kostnadsfri

Ekonomi
LO ersätter deltagaren med utbildningsarvode

Ansök senast 2024-08-21Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information