Facket Direkt

Om Samhället


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Vi lever i ett samhälle som är uppbyggd på delad makt. Inom facket har vi en viss makt över löner och villkor på jobbet och på arbetsplatsen. Men alla andra frågor som vi dagligen kommer i kontakt med ägs av någon annan. Vilka ideologier och tankebanor ligger bakom de politiska besluten som fattas i vår kommun, i vår region och i vår riksdag? De besluten är minst lika viktiga för att vår allas vardag ska gå ihop. Genom denna utbildning får du en gedigen förståelse för hur de fackliga frågorna och de politiska frågorna går hand i hand och varför de behöver varandra. För att kunna förbättra vardagen för vanliga människor behöver vi driva frågor både inom facket och politiken. 

Målgrupp
Medlemmar som är under 30 år

Förkunskapskrav
Om Facket eller motsvarande

Adress
Västgötegatan 25
Norrköping

Lokal
ABF Östergötland

Kostnad
Kursavgift betalas av LO

Ekonomi
Stipendie utgår om du har förlorad arbetsförtjänst

Ansök senast 2024-10-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information