Facket Direkt

Om samhället (UNG utb)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Om samhället är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs n utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna.


Innehåll:
• Den fackliga ideologin
• Rätten till ett värdigt arbetsliv
• Ordning och rättvisa
• Opinionsbildning och facklig kamp.


För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Målgrupp
Medlemmar under 30 år.

Adress
Fredsgatan 18
Örebro

Lokal
ABF Örebro

Kursanordnare
ABF ABF Örebro

Kostnad
Kursavgift betalas av LO

Ekonomi
Stipendie utgår om du har förlorad arbetsförtjänst

Ansök senast 2024-09-20Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information