Facket Direkt

Pedagogisk grundutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen syftar till att ge blivande och nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper samt insikt om att möta människor där de är:


Att deltagarna efter utbildningen har kännedom och förståelse om:


Våra värderingar


Folkbildning och dess pedagogik


Om olika lärstilar och dess påverkan på lärandet


Att bli tryggare i sin roll som tvärfacklig handledare


Att få tvärfackliga metoder och verktygFör att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Målgrupp
KurshandledareHandledare fackliga utbildningar

Adress
Fredsgatan 18
Örebro

Lokal
ABF Örebro

Kursanordnare
ABF ABF Örebro

Kostnad
Kostnadsfri

Ekonomi
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Övrig information
5-dagars handledarutbildning med mellanliggande praktik.

Ansök senast 2024-08-13Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information