Facket Direkt

Regionala skyddsombud


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Hur kan du som regionalt skyddsombud stödja arbetstagarna på de mindre företagen och samtidigt verka för att ett lokalt skyddsarbete kommer igång?


Det här är en kurs om det regionala skyddsombudets roll, som stöd för arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor på de mindre företagen och deras rättigheter och skyldigheter. Vad innebär arbetsplatsbesök?


Kursen handlar om att skapa kontaktnät mellan medlemmar, lokala skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsgivare och myndigheter och om vikten av förebyggande arbete och samverkan.


  

Målgrupp
Regionala skyddsombud

Förkunskapskrav
LOs Vidareutbildning för skyddsombud 1-2 samt grundläggande förtroendemannautbildning.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Avgiftsfri

Ekonomi
Avgiftsfri för skyddsombud med skriftlig partsgemensam kursanmälan. För övriga är kostnaden 6 234:- för internat och 3 127:- för externat.

Ansök senast 2016-02-19Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information