Facket Direkt

Utredningskurs arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Du som är skyddsombud på arbetsplatsen – vet du hur du ska agera i skarpt läge? När det som inte får hända, ändå har hänt.


Den här kursen hjälper dig som skyddsombud att handskas med och vara aktiv i utredningar om arbetsplatsolyckor, arbetsskador och tillbud. Utredningsmetodik och angränsande lagstiftning är delar av kursen. Detta är en intensiv vidareutbildning för skyddsombud. 


 

Målgrupp
Skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud som har varit verksamma några år

Förkunskapskrav
LOs Vidareutbildning för skyddsombud 1-2 samt grundläggande förtroendemannautbildning.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Avgiftsfri

Ekonomi
Avgiftsfri för skyddsombud med skriftlig partsgemensam kursanmälan. För övriga är kostnaden 6 234:- för internat och 3 127:- för externat.

Ansök senast 2016-01-15Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information