Facket Direkt

Vald på Jobbet 1.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Grundläggande förtroendevaldautbildning – GFU


 A 43 "Vald på Jobbet 1"


Seko:s grundläggande förtroendevaldautbildning – GFU, genomförs lokalt. Denna utbildning ska alla förtroendevalda i Seko genomgå. Utbildningen är uppdelad på 2 kurser – ”Vald på jobbet 1” och ”Vald på jobbet 2”.


Syfte och mål med utbildningen: Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskaper om rollensom förtroendevald och sin lagliga plattform. Ha grundläggande kunskaper om den arbetsrättsliga lagstiftningen samt veta skillnaden mellan lag och avtal. Ha kunskap för att klara uppdraget som facklig företrädare på arbetsplatsen.


Innehåll:


 - Den fackliga idén


 - Grundläggande kunskap om den svenska modellen och kollektivavtal


- Grundläggande kunskap om lönebildning


- Grundläggande kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö, rehab


- Grundläggande kunskap om försäkringar


- Rollen som förtroendevald


- Grundläggande mötesteknik 


- Förbundskunskap


 


Tidsomfång:


Totalt 48 timmar (24 timmar Vald på jobbet 1 + 24 timmar Vald på jobbet 2).


 


Kursen genomförs främst som externat, d v s ingen övernattning. I vissa fall kan det dock av praktiska skäl innebära att kursen genomförs som internat (övernattning).

Målgrupp
Alla nya förtroendevalda

Förkunskapskrav
Inga

Kursanordnare
SEKO Gävle-Dala

Kostnad
Seko står för alla kostnader.

Ekonomi
Ledighet enligt förtroendemannalagen § 7. ledighet med lön.

Övrig information
Är den första utbildning som nya förtroendevalda i Seko ska gå.

Ansök senast 2018-03-16Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information