Facket Direkt

Vald på jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Rollen som förtroendeval - det fackliga arbetssättet. Rättigheter och skyldigheter som förtroendevald. Grunderna i arbetsmarknadslagstiftning och arbetstagarnas försäkringsskydd via kollektivavtalet.


Utbildningen är tvärfacklig, vilket innebär att andra förbundsmedlemmar kommer delta men anmälan görs till din lokala GS avdelning. 

Målgrupp
Du som är nyvald eller saknar tidigare utbildning i ditt fackliga förtroendeuppdrag.

Förkunskapskrav
Medlemsutbildning

Kursanordnare
GS GS avd 12

Kostnad
2200 kr (Avdelningen betalar)

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar förlorad arbetsförtjänst enligt förtroendemannalagen. Avdelningen står för kurskostnad och resor.

Övrig information
Frågor? Ring Janne Tuori Tel 073-0517630 eller avdelningen Tel 010-4708520 janne.tuori@gsfacket12.se

Ansök senast 2018-03-12Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information