Facket Direkt

Vald på jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning



Beskrivning

Vald på jobbet är en grundläggande facklig utbildning som ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald.

Information om förtroendemannalagen och dina rättigheter som förtroendevald, parternas roll på arbetsmarknaden som med- och motparter samt grundläggande kunskap om kollektivavtal och delar av arbetsmarknadslagarna.

Målgrupp
Alla förtroendevalda

Förkunskapskrav
Inga

Lokal
Distanskurs

Kursanordnare
ABF Västra Götaland

Övrig information
ann-catrin.gustafsson@abf.se

Ansök senast 2023-10-20



Intresseanmälan

Personuppgifter









Kontaktuppgifter






Övrig information