Facket Direkt

Vald på jobbet -digital


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Rollen som förtroendevald - det fackliga arbetssättet. Vi tar upp rättigheter- och skyldigheter som förtroendevald. Grunderna i arbetsmarknadslagsstiftningen och arbetstagarnas försäkringsskydd via kollektivavtalet.


Kursen går digital via teams och länk till utbildningen kommer ca 1 vecka före kursen


Materialet skickas ut i förväg hem till er.


Datum 23-25/9-24 kl 8.30-16


bekräftelse utgår med övrig info


anmälan senast 2/9-24 till pia.tillemar@abf.se eller under kontorstid till 0650-54 24 30


glöm inte att alltid anmäla in före till ditt fackförbund!


Kostnad 3200kr som ditt fackförbund betalar


 

Målgrupp
Du som är nyvald eller saknar tidigare utbildning för ditt fackliga förtroendeuppdragFörtroendevalda

Förkunskapskrav
Inga

Adress
Gammelbansvägen 6
HUDIKSVALL

Kursanordnare
ABF Hälsingekusten

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Ekonomi
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Övrig information
Säg till i god tid om du behöver ditt material i förväg, inläst material, material i stor stil mm så att vi kan tillgodose dina behov
Säg till i god tid om du behöver ha ditt material i förväg, inläst, i stor stil eller annats som underlättar ditt deltagande så vi kan tillgodose det.

Ansök senast 2024-09-02Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information