Facket Direkt

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Hur kan arbetsgivare och skyddsombud samverka för att uppnå en säker arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen? Genom fördjupad kunskap i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet kan parterna arbeta med ett målinriktat arbetsmiljöarbete. Arbetsuppgifter, ansvar och de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet genomlyses. Detta är en vidareutbildning efter BAM


Målgrupp


Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som genomgått BAM.


Syfte


Att ge deltagare kunskaper i hur man arbetar på ett bra sätt med det konkreta arbetsmiljöarbetet. Hur man arbetar systematiskt med det dagliga arbetsmiljöarbetet och i skyddskommitté om sådan finns. Hur parterna i samverkan kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Att deltagaren får med sig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte.


Mål


Efter utbildningen ska deltagaren
•Ha fördjupad kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och AFS:ar med tyngdpunkt på AFS 2001:1
•Kunna arbeta med riskgranskning inför ändringar i verksamheten
•Ha kunskap om parternas samverkan kring en arbetsmiljöförbättring
•Känna en säkerhet i rollen som skyddsombud, eller som ansvarig för arbetsmiljöuppgifter
•Ha god kännedom om parternas ansvar och uppgifter


Ur innehållet


•Nulägesanalys och SAM-status på arbetsplatsen
•Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, AFS:ar
•Systematiskt arbetsmiljöarbete
•Parternas roller och ansvar
•Fördjupningsarbete med vanliga arbetsmiljöproblem
•Riskbedömningar och skyddsronder
•Handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen


 

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som genomgått BAM

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Kostnad
8 600 kr

Ekonomi
8 600 kr exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

Övrig information
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo

Ansök senast 2018-02-09Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information