Facket Direkt

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Den här intensiva vidareutbildningen vänder sig till skyddsombud, chefer/arbetsledare som varit verksamma i ett par år och nu behöver påfyllning i sitt arbetsmiljöarbete. Kursen är inriktad mot ett hälsosamt arbetsliv. Hur kan arbetsgivare och skyddsombud samverka för att på ett systematiskt sätt säkerställa en god fysisk och social arbetsmiljö?


Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare med några års erfarenhet av arbetsmiljöarbete.


Syfte
Att ge deltagare kunskap om hur man arbetar på bästa sätt med det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Hur man arbetar systematiskt i det dagliga arbetsmiljöarbetet och i skyddskommitté om sådan finns. Hur parterna i samverkan kan arbeta förebyggande med hälsosamma arbetsplatser. Att deltagaren får med sig en handlingsplan för fortsatt arbete i den egna organisationen.


Arbetsformer
Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte.


Mål
Efter utbildningen ska deltagaren


Ha fördjupad kunskap om en hälsosam arbetsmiljö
Kunna samverka för att arbeta mot en hälsosammare arbetsplats
Ha kunskap om hur skyddsombud/chef kan initiera en arbetsmiljöförbättring/åtgärd
Ha god kännedom om parternas ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet Ur innehållet
Nulägesanalys av arbetsplatsens hälsofrämjande arbete
Arbetsmiljölagen och AFS:ar på området
Systematiskt arbetsmiljöarbete med hälsoinriktning
Hälsofrämjande åtgärder ur ett ekonomiskt perspektiv
Parternas roller och ansvar
Fördjupningsarbete för hälsosammare arbetsplatser
Handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen


 

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som genomgått BAM

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Kostnad
8 600 kr

Ekonomi
8 600 kr exkl moms, inklusive kost och logi på Runö Möten & Events i Åkersberga, samt abonnerad buss Cityterminalen Stockholm – Runö Åkersberga tur och retur.

Övrig information
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo

Ansök senast 2018-02-09Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information