Facket Direkt

Vuxnas lärande - en fördjupningsutbildning för handledare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Vi pratar ofta om att alla förtjänar möjligheten till livslångt lärande. Det gäller självklart även våra medlemmar och fackliga utbildningar. Men det är skillnad på att utbilda sig när en är ung och när en är vuxen. Den här kursen handlar om att förädla ditt hantverk som kursledare utifrån arbetarrörelsens värderingar med inriktning på vuxnas lärande.
För att klara framtidens fackliga lärande inom organisationen krävs ett gott handledarskap, ett ledarskap byggt på de värderingar som arbetarrörelsen står för med utgångspunkt i alla människors lika värde. Under kursen kommer vi att reflektera och diskutera hur vi formar just detta. Vi kommer att göra det utifrån människosyn, kunskapssyn och samhällssyn med fokus på bildningssituationer. Efter kursen kommer du att ha kompetens att på olika sätt hitta och leda alla de medlemmar som har behov, vilja och engagemang till ny kunskap.
Vi kommer att varva teori och praktik kring olika lärstilar för att få en ökad förståelse för just vuxnas lärande.
Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum.


 

Målgrupp
Tvärfackliga kurs/handledare som varit verksamma i tre år och kontinuerligt genomfört utbildningar. Studieorganisatörer som varit verksamma i minst tre år och aktivt driver och utvecklar studieverksamhet

Förkunskapskrav
Föregående steg i kurs/handledar- eller studieorganisatörstrappan samt Insikter, eller på annat sätt uppfyllt dess lärandemål

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Ekonomi
Förbundet ersätter deltagaren med utbildningsarvode

Övrig information
Kurslängd: Tre dagar/24 timmar

Ansök senast 2024-09-27Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information