Facket Direkt

BAM - Bättre Arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivningKursinnehåll


Arbetsmiljön är en av de viktigaste frågorna i framtiden.
En bra arbetsmiljö ger ökad trivsel och längre sjukfrånvaro. Du som är skyddsombud eller arbetsledare har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet å arbetsplatsen. Syftet är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om samverkan i det lokala arbetsmiljöarbetet.
Under kursens gång kommer ni att gå igenom bland annat skyddsombudets och chefens roll, arbetsmiljölagen och gällande regelverk samt försäkringar, riskbedömningar, olyksfall och tillbud. Vi kommer även att gå igenom aktörernas roller, samverkan och ansvar samt systematiskt miljöarbete.


 

Förkunskapskrav
Inga

Kursanordnare
ABF Fyrbodal

Kostnad
Kursavgiften betalas av din arbetsgivare

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar lön enligt Förtroendemannalagen 7 §

Ansök senast 2024-04-12Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information