Facket direkt facketdirekt.nu

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare

Organisationsfrågor LOs avtalssekreterare är en nörd som grottar ner sig i avtalsteknik. Det är till syvende och sist detaljerna som avgör vilken lön medlemmarna får, menar han. Bra egenskaper för den som ska ansvara för LOs lönesamordning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ensam är inte stark

Det fackliga engagemanget började i en insikt om bristen på maktbalans mellan de anställda och arbetsgivaren.

- Ensam på en arbetsplats utan skydd av en facklig organisation blir du väldigt utlämnad. Jag tror att allt fler inser det. Att ensam är stark, går inte hem längre. I dag ser allt fler vad som händer på arbetsmarknaden om facket inte är tillräckligt starkt.

Ökat engagemang

Torbjörn Johansson tror att den enskildes utsatthet på arbetsmarknaden kommer att leda till en ökad facklig organisering, så att arbetarna får mer makt, även om vi inte ser det än.

- Rekrytering av nya medlemmar ger facket ökad makt och större inflytande. Det är den enda garantin för bra löner och schyssta arbetsvillkor. Vår idé är innebär att ingen arbetare ska ställas mot en annan arbetare.

Jämställda löner

För LOs avtalssekreterare handlar det om solidaritet. Det är kärnan i den fackliga verksamheten. 

- I ett modernt arbetsliv måste lönerna vara rättvisa. Kvinnor måste få mer av kakan. Ökade löner för kvinnor kommer att skapa en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt Sverige, menar han.

Måste hålla ihop

Torbjörn Johansson är ansvarig för avtalsrörelsen och samordningen inom LO. LOs avtalssekreterare träffar regelbundet LO-förbundens avtalssekreterare och diskuterar gemensamma problem på dagens arbetsmarknad.

- Det saknas inte problem. Vårt jobb är att se till att våra medlemmar skyddas och att villkoren för dem förbättras. Detta kan bara ske om vi samordnar oss och håller ihop.

Kort om Torbjörn

Torbjörn Johansson

Fackets betydelse: Lagbasen räddade mitt lärlingsjobb genom att säga att alla på bygget skulle gå hem om jag inte fick vara kvar.

Reser helst: Till stugan.

Bor: I hyreslägenhet, ägd av Byggnads.

Kör: Gammal Saab.

Här hittar jag energi: I naturen runt Sjötorp.

Tal och artiklar