Facket Direkt

Jämlikhetsakademin steg 3 - Politisk jämlikhet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Jämlikhetsakademin består av tre delkurser och utgår från resultatet av LOs stora jämlikhetsutredning. Varje delkurs har ett fokusområde och tillsammans bildar de en helhet, Ekonomisk jämlikhet, Social jämlikhet och Politisk jämlikhet. Du bör gå kurserna i den ordningen. De bildar en förståelse för jämlikhetens förutsättningar och syftar till att det ska ske jämlikhetsökande verksamhet och idéutveckling i landet på alla tre områden. Det är viktigt att du gått de tidigare utbildningarna inom det vi kallar för förtroendemannalinjen.
Jämlikhetsakademin 3: Politisk jämlikhet
Delkursen Politisk jämlikhet tar upp demokratins framväxt ur ett historiskt perspektiv. Där har de fackliga organisationerna naturligtvis en viktig roll. Kursen har både ett lokalt och globalt perspektiv. Du får arbeta med att hitta, och identifiera, politiska reformförslag som ökar jämlikheten i samhället. I kursen går vi också igenom förändringar och kontinuitet inom de traditionella könsrollerna under 1900-talet och fram till idag med fokus på demokrati.
Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum. 

Målgrupp
Förtroendevalda

Förkunskapskrav
Insikter eller har uppfyllt lärandemålen för Insikter

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Ekonomi
Förbundet ersätter deltagaren med utbildningsarvode

Övrig information
Kurslängd: Fem dagar/40 timmar

Ansök senast 2024-03-15Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information