Facket Direkt

Om Facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

”OM FACKET” är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Kursinnehåll

1. Människovärde och fackets värdegrund.
2. Ungas arbete och makten på arbetets marknad.
3. Klass och rättvisa.
4. Facklig aktion och påverkan.


Bekräftelse på kursen kommer per post (samt e-post och sms) ca 3 veckor innan kursstart. Glöm inte att söka ledigt från ditt jobb senast 2 veckor innan.

Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år

Förkunskapskrav
Inga

Adress
Löfströms Allé 7
Sundbyberg

Kursanordnare
LO-distriktet i Stockholms län

Kostnad
Ingen

Ekonomi
Deltagarna ersätts med ett skattefritt stipendium om 113 kr/h

Ansök senast 2018-03-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information