Facket Direkt

Om rasism (UNG utb)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Om rasism är en av temakurserna i LO ungs utbildningspaket. En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika


För att öka förståelsen bland medlemmarna för vad rasism är. För att öka kunskapen kring antirasistiskt och inkluderande arbete i praktiken. Bidra till att deltagarna själva och tillsammans med andra arbetar för att motverka rasismen i vardagen, i facket och i samhället.


För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Målgrupp
Vänder sig till medlemmar under 30 år.

Adress
Fredsgatan 18
Örebro

Lokal
ABF Örebro

Kursanordnare
ABF ABF Örebro

Kostnad
Kursavgift betalas av LO

Ekonomi
Stipendie utgår om du har förlorad arbetsförtjänst

Ansök senast 2024-04-26Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information