Facket Direkt

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Målet med systematiskt arbetsmiljöarbete är att ingen ska skada sig, dö eller må dåligt av eller på jobbet. Genom att regelbundet riskbedöma arbetsplatsen och arbetsmoment kommer vi en bit på vägen mot det målet. Men hur ska det göras? Vem ansvarar för vad och vad är din roll i det arbetet?


Som fackligt skyddsombud behöver du vara lyhörd och uppmärksam på vad som händer på jobbet. Att tidigt kunna identifiera hälsorisker av olika slag, och förebygga dessa, är A och O. Men för att det ska fungera måste det finnas strukturer och rutiner kring arbetsmiljöarbetet.


Du får här kunskap om vilka regler och lagar som måste följas och vilket mandat du som skyddsombud har att ta till om de bryts. Vi kommer att utgå från den egna arbetsplatsen och med dig hem får du de verktyg du behöver för att göra en handlingsplan kring systematiskt arbetsmiljöarbete på just din arbetsplats. Allt för att du ska kunna göra ett bra jobb som dina kollegors skyddsombud och minimera risker för skador. 

Målgrupp
Fackligt förtroendevalda skyddsombud

Förkunskapskrav
Bättre arbetsmiljö, BAM

Adress
Järnvägsgatan 25
Hässleholm

Lokal
Hörnan

Kostnad
Kursavgiften betalas av din arbetsgivare

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar lön enligt Förtroendemannalagen 7 §

Övrig information
Kurslängd: Två dagar/16 timmar
Kurslängden är tre dagar/24 timmar hos ABF Skåne Nordost

Ansök senast 2024-04-26Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information