Facket Direkt

Är sänkta lägstalöner en quick-fix?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Nej, sämre löner är inte en lösning för nyanländas etablering i arbetslivet. För det krävs helt andra insatser såsom utbildning och investeringar. 

Läs mer