Facket Direkt

Hur hög är sysselsättningen i Sverige?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

I Sverige ligger sysselsättningsgraden på 80 procent i åldrarna 20-64 år. Bland personer med utländsk bakgrund är den 66,8 procent vilket kan jämföras med 64,6 procent i EU28.

Läs mer