Facket Direkt

Varför vill LO ha fler kvalificerade jobb?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

De mer kvalificerade jobben räcker inte till för dem med längre utbildning. Följden blir att de tränger undan personer med kortare utbildning. Fler kvalificerade jobb skulle frigöra de enklare jobben åt personer med kortare utbildning. Det skulle skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Läs mer