Fråga facket Fråga facket

Avtal om arbete i etableringsjobb

Arbetsmarknad Etableringsjobb är en arbetsmarknadspolitisk modell som innebär att den anställde med etableringsjobb erhåller en på förhand fastställd ersättning från arbetsgivaren och sedan beviljas statlig etableringsersättning som utbetalas direkt till den enskilde arbetstagaren. Syftet med etableringsjobb är att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

När förhandlingsuppgörelsen om etableringsjobb slöts år 2017 och avsiktsförklaringen med regeringen undertecknades år 2018 var det primära syftet att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Antalet nyanlända i etableringsprogrammen är idag väsentligt färre, men i stället har antalet långtidsarbetslösa ökat kraftigt. Även om problembilden på arbetsmarknaden har förskjutits så är syftet med etableringsjobben fortsatt att arbetstagaren ska ges möjlighet att under längre tid skaffa kunskaper och erfarenheter, och att anställningen som huvudregel ska leda till tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.

Förhandlingsprotokoll - Avtal om arbete i etableringsjobb (pdf)

Se pressträff om etableringsjobb här