Tal och artiklar

 • LO och Socialdemokraterna har ingen kärleksrelation

  När en socialdemokratiskt ledd regering för en dålig politik, då säger vi ifrån, skriver Susanna Gideonsson, LO:s nya ordförande

   

 • Utredningen om a-kassan pekar i fel riktning– så här vill vi förändra a-kassan

  Rätten till arbete och egen försörjning är och förblir ett av LO:s viktigaste mål. Det är än viktigare idag, när vi genomgår den värsta arbetslöshetskrisen på mycket länge. Men den som blir arbetslös måste också få hjälp med kompetensutveckling och omställning, och inte riskera att bli utblottad. En del i det är en trygg arbetslöshetsförsäkring.

   

 • Höj skatten för de förmögna för att minska klyftorna

  Medan vanligt folk har halkat efter när det gäller inkomster har de rikaste dragit ifrån kraftigt på grund av låg skatt på kapitalinkomster. Om vi vill stoppa den här utvecklingen och öka jämlikheten mellan människor måste vi öka beskattningen på egendom, höja fastighetsskatten och en ny arvs- och gåvoskatt, skriver bland andra Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

   

 • Susanna Gideonssons tal vid LOs 29e kongress 2020

  I samband med LOs 29e kongress valdes Susanna Gideonsson till ny ordförande för LO. I sitt tal till kongressen betonade hon att LO ska vara en organisation som åstadkommer verklig förändring för vanligt folk.

 • Det handlar om ambitioner för framtiden

  Skattebetalarnas förening (Di Debatt 8/6) försöker släta över den ökande ojämlikheten i Sverige. Men dess bortförklaringar imponerar inte.

   

 • Dagens skolsystem är orättvist – ändra det

  LO: Släpp era ideologiska käpphästar och kompromissa för en bred uppgörelse

   

 • Nej, anställda har inte för mycket trygghet

  TCO, LO och Saco: Las-utredningen misslyckas på alla punkter

   

 • Jacke inser inte hur viktig arbetslöshetsförsäkringen är

  Replik: Magstarkt att kräva ytterligare mångmiljardbelopp till företagen och samtidigt föreslå lägre ersättning till drabbade löntagare.

   

 • Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

  Slutreplik Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

   

 • Ett ökat byggande kräver billigare bostäder – inte marknadshyror

  Det byggs för få bostäder, och de som byggs är alltför dyra. För att marknaden ska kunna svälja ett ökat bostadsbyggande krävs ett större fokus på billigare bostäder, skriver LO-ekonomen Peter Gerlach.

   

 • Timbros förslag skulle skada Sveriges löntagare

  Trygghet för löntagarna, stöd att hitta ett nytt jobb och effektiva åtgärder mot fusk är bra politik för Sverige.

   

 • LO: Skolvalet måste ge alla barn samma chanser

  Att kötid inte längre ska få användas som urval till skolor är ett viktigt och välkommet besked. Kötid är en starkt bidragande orsak till den ökade skolsegregationen. Det är hög tid att partierna släpper sina käpphästar och ser till att utredningens förslag blir verklighet, skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, och Mattias Samuelsson, utredare LO.

   

 • Karl-Petter Thorwaldssons första maj-tal 2020

  DET TALADE ORDET GÄLLER

 • Vi vill att regeringen satsar på uppgradering av infrastruktur

  LO-styrelsen: Regeringens insatser mot krisen måste förstärkas ytterligare och kompletteras med fler. Bland annat behövs ökade statsbidrag för att renovera och uppgradera svensk infrastruktur, särskilt för elektricitet och datatrafik. Ökade resurser bör också satsas på järnväg och annan transportinfrastruktur samt energi och klimatåtgärder.

   

 • För att stävja arbetslösheten krävs omfattande utbildningsinsatser

  Regeringens åtgärder för att säkra jobben som förloras på grund av coronakrisen är välkomna men kommer inte att räcka. Använd den här svåra perioden för att utbilda de arbetslösa, särskilt inom bristyrken som vård och omsorg, skriver bland andra Therese Guovelin, vice ordförande för LO

   

 • "Regeringen kan göra mer för världens arbetstagare"

  LO, TCO, SACO och biståndsorganisationen Union to Union svarar på en debattartikel i SvD där regeringen lyfter vikten av globalt samarbete. Fackförbunden saknar satsningar på dialog och sociala trygghetssystem.

   

 • Permitteringsfusk måste stävjas omgående

  Regeringens krisåtgärder har dessvärre även öppnat upp för bedrägerier, och kontroller av efterlevnaden kommer inte att göras förrän om tre månader. Då är det för sent, skriver LO:s Berit Müllerström och Tove Nandorf.

   

 • Svensk arbetsmarknad klarar inte viruskrisen

  LO: Här är våra krav för att skydda dem med otrygga jobb

   

 • Kriminalisera storskalig miljöförstörelse

  Sverige bör gå i täten för att minska straffriheten och göra det kostsamt att förstöra människans livsbetingelser. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Anna Sundström, Olof Palmes internationella center.

   

 • ”Socialdemokraterna måste sätta jämlikheten före januariavtalet”

  LO:s styrelse: För att återvinna ett brett stöd hos LO-medlemmarna måste regeringen nu göra en reell förändring av politiken.

   

Sida 1 av 39123456...39