Fråga facket Fråga facket

Åren 2000-2012

Första maj År 2000 är det första gången föreningar bjuds in att gå i första majtåget i Eskilstuna. Temat är ”Alla behövs – stoppa rasismen”. Utrikesminister Anna Lindh, då nyligen hemkommen från FN i New York talade i Eskilstuna och i Västerås.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tåget delades upp i två avdelningar med musikkår emellan, så att politiska föreningar och fackförbund gick för sig och de opolitiska för sig. SSU och Ung Vänster i Eskilstuna gjorde med stöd av Handels lokalt en bojkottaktion mot butikerna som hade öppet på 1 maj. I Malmö talade statsminister Göran Persson och Bosse Ringholm var huvudtalare på Norra Bantorget i Stockholm och LO-basen Bertil Jonsson i Gävle.

2001 var SSUs ordförande Mikael Damberg huvudtalare för Socialdemokraternas förstamajfirande i Uddevalla. Temat var "Alla behövs" och på majmärket syntes två människogestalter (barn eller vuxna) som håller varandra i hand. Parollerna var: "Alla behöver ett arbete, Ett mänskligare arbetsliv, En barntillåten vardag, Solidaritet i Sverige och världen." Mikael Damberg menade att det nu krävdes en kraftsamling för att visa att socialdemokratin ville gå vidare politiskt med välfärdssamhället, men även mot Moderaternas orättvisa skattepolitik.

2002 var temat "Tillsammans mot klyftor och egoism". Inför 1 maj, valåret 2002 fattade Socialdemokraternas partistyrelse och LOs styrelse beslut om ett gemensamt uttalande.

"Det som är bra för alla är bra för Sverige är en samlande beskrivning av vår syn på rättvisa, solidaritet och god välfärd för alla, sade partisekreteraren Lars Stjernkvist." Trygghet och utveckling hänger intimt ihop, och trygga människor vågar, menade han.

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin menade att ohälsoutvecklingen i arbetslivet måste brytas och sa: "Vi vill ha ett tryggt och utvecklande arbetsliv där man inte blir sjuk av att gå till jobbet. Det är också viktigt att vi nu tar det steg som den socialdemokratiska kongressen krävt och höjer a-kassan. Den som förlorar jobbet ska ha en trygg försörjning."

2005 samlades cirka 1 500 personer vid Möllevångstorget i Malmö för att demonstrera med Vänsterpartiet. De var första tåget ut denna första maj. Målet var Slottsparken där EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt uppmanade till bojkott av israeliska varor och påpekade att Sharon borde ställas inför krigsdomstol, men varnade för hets mot folkgrupp: "Att hata judar är lika korkat som att vara antimuslim, sa han bland annat."

Två timmar senare kom Socialdemokraternas tåg iväg och bestod av två led. Ett med unga och ett med äldre deltagare. Cirka 300 gick bland de yngre och några slagord som hördes var: "Bush mördare" och "Bojkotta Israel".

2008 var parollen "Frihet kräver rättvisa", och i Luleå marscherade deltagarna i Socialdemokraternas demonstrationståg med FNs och Sveriges fana i spetsen, ackompanjerade av Musikskolans orkester Blåsningen. Andreas Hedgren, ordförande SSU Luleå, inledde med en tillbakablick:

"Då första maj firades för första gången i Sverige 1890, samlades 50 000 människor på Gärdet i Stockholm i kampen för 8 timmars arbetsdag. Sedan dess har socialdemokratin haft ambition att bygga ett Sverige som är till för alla. Där man inte ska kunna köpa ett bättre liv på bekostnad av någon annan. Man skulle kunna tro att det nu, 118 år senare, bara är justeringar och finputsningar kvar på det jämlika välfärdsbygge vi lade grunden till i början av seklet. Men det räcker med en blick in i skolorna, mot våra bostäder och ner i sjuksköterskornas lönekuvert för att se att det inte är sant. Årets paroll "Frihet Kräver Rättvisa" är i högsta grad aktuell!"

2011 demonstrerade över 2 400 personer i Jönköpings län. Trots dåligt väder med skyfall och bitande kyla var stämningen god och positiv på samtliga platser i länet. Temat var "Jämlikhet och utveckling" och Ulla Gradéen, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län sa: " Utvecklingen i Sverige går åt fel håll med ökade klyftor och fler fattiga barn som konsekvens, vi socialdemokrater vill ha ett rättvist, solidariskt och jämställt Sverige."

2012 var parollen "Kunskap och arbete bygger Sverige". I leden svajade röda fanor, stämningen var på topp och ropen skallade "Jalla, jalla jobb åt alla!". Demonstranterna viftade med plakat och flaggor och unisont sjöng de "Upp till kamp emot kvalen sista striden är här, för Internationalen åt alla lycka bär." till ackompanjemang av Stockholms Musikkår Tre Kronor som stolta marscherade i spetsen för Socialdemokraternas förstamajtåg i Stockholm 2012.

I Göteborg höll Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven sitt första förstamajtal och pratade bland annat om att barn och ungdomar är Sveriges framtid:

"Det här är en generation som vet att stå på sig. Det här borde vara en ren solskenshistoria. Men våra unga möts alltför ofta av en stäng dörr. Vad unga mest av allt vill ha är ett jobb."

"Stabila offentliga finanser, att öka efterfrågan med starkare innovationspolitik och med utbildning - det här är tre områden som Socialdemokraterna vill förstärka för att skapa fler jobb."

Text: Suzanne Vikström

Källor:

Folket.se, "Föreningar med för första gången i 1 maj-tåget"

SSU.se, "SSUs ordförande 1 maj-talar i Uddevalla"

Arbetarrörelsens Första Maj Förening

Sydsvenskan.se, 1 majfirande runt om i Sverige

Socialdemokraterna.se, Luleå, "Första maj 2008 – Frihet kräver rättvisa"

Socialdemokraterna.se, Jönköpings län

Youtube.com, "Sossarnas 1:a maj demo på Vasagatan och Norra Bantorget 2012"

SR.se, Stefan Löfven förstamajtalade i Göteborg