Fråga facket Fråga facket

Dags att investera - Sverige kan bättre

Opinionsbildning En socialdemokratiskt ledd regering. Det var LOs huvudsakliga mål med den valrörelse vi bedrev under 2014. Vi gick till val på parollen Sverige kan bättre. Vår vision om ett bättre samhälle där alla behövs och får möjligheten att bidra utifrån sina förutsättningar krävde en regering som delar vår syn. Det har vi i dag. Det är vi väldigt stolta över. Men det räcker inte. Nu behöver vi fortsätta vårt arbete med att förbättra för löntagarna i Sverige. Vi vet att Sverige kan bättre, men det kräver en politik som aktivt inkluderar alla människor och som sätter full sysselsättning högst upp på dagordningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Minska arbetslösheten

Regeringen har satt upp som mål att nå EUs lägsta arbetslöshet till år 2020. Under mandatperioden vill vi se en mer expansiv finanspolitik med fokus på investeringar i bostäder, infrastruktur och välfärd.

 • Minst 75 000 bostäder bör byggas i Sverige i snitt per år.
 • Investeringarna i infrastrukturen för transporter ska öka så att de på årsbasis omfattar en procent av BNP.
 • Omsorgen av våra äldre ska byggas ut. Minst 30 000 nya heltidstjänster behöver skapas inom äldreomsorgen.
 • En långsiktig energiöverenskommelse ska träffas som möjliggör god och förutsägbar energitillförsel.
 • Aktiva och framtidsrustande arbetsmarknadsåtgärder ska prioriteras och ingen ska vara öppet arbetslös längre än 180 dagar.
 • En särskild 90-dagars garanti för unga ska införas. Ingen under 25 år ska vara arbetslös mer än 90-dagar innan denne erbjuds jobb, praktikplats eller relevant utbildning. 
 • Fas 3 ska avskaffas.

Förbättra arbetslöshetsförsäkringen

En bra och trygg arbetslöshetsförsäkring är grunden för tillväxt och utveckling. Trygga människor bidrar till omvandling och förändring. En bra arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler är också en garant mot en låglönemarknad och bidrar till att minskaklyftorna i samhället.

 • Taket i a-kassan ska höjas. I ett första skede ska taken i arbetslöshetsförsäkringen höjas till 910 kronor per dag, motsvarande 80 procent av en månadslön på 25 000 kronor. 
 • Ersättningen från a-kassan ska årligen höjas för att inte förlora i värde. Ersättningen ska därför indexeras. 
 • Kvalificeringsreglerna ska ändras så att fler omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Skapa en mänsklig sjukförsäkring

En väl fungerande sjukförsäkring med fokus på rehabilitering skapar en bro till framtiden. Den bidrar också till tillväxt och till att fler kan komma tillbaka till ett arbete.

 • Utförsäkringarna från sjukförsäkringen ska upphöra. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort. 
 • Taket i sjukförsäkringen ska höjas. Under mandatperioden ska taket höjas stegvis till tio prisbasbelopp. 
 • En trepartsöverenskommelse mellan staten och arbetsmarknadens parter om rehabilitering ska skapas, en överenskommelse som sätter individens behov av åtgärder i centrum.

Tryggare jobb

Under de borgerliga regeringsåren 2006–2014 togs flera politiska beslut som har minskat tryggheten för anställda. Det är dags att investera i den svenska modellen och skapa en tryggare arbetsmarknad.

 • Möjligheterna att stapla visstidsanställningar på varandraska begränsas. En tillsvidareanställning ska vara normen.
 • Vi vill investera i arbetsmiljön. Fler arbetsmiljöinspektörer ska anställas och mer forskning kring arbetsmiljö genomföras. Ingen ska behöva skadas eller dö på sin arbetsplats. Nolltolerans mot dödsolyckor ska gälla.
 • Vi vill införa avdragsrätt för fackföreningsavgiften för arbetstagare. Det innebär likvärdiga villkor för arbetstagare och arbetsgivare.
 • Avdragsrätt för avgiften till a-kassan ska införas så att fler har möjlighet att omfattas av försäkringen.

Foldern Dags att investera - Sverige kan bättre (pdf)