Fråga facket Fråga facket

Aktivt arbete för jämställdhet inom industrin gynnar kvinnors arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Under flera år bedrev AFA Försäkring forskning om kvinnors arbetsmiljö inom industrin. Flera rapporter har tagits fram inom ramen för projektet. I en av rapporterna konstateras att kvinnor i genomsnitt har svagare muskelstyrka än män och därför är sämre rustade för ensidiga, repetitiva och fysiskt krävande arbeten. Ändå återfinner vi ofta kvinnor i just den typen av industrijobb. Kvinnor har oftare monotona och mindre integrerade arbetsuppgifter än män.

En annan slutsats är att ett aktivt jämställdhetsarbete också leder till en bättre arbetsmiljö för kvinnor inom industrin. Särskilt framgångsrikt är receptet när företagen själva inser affärsnyttan med jämställdhet.

Ordförklaring

AFA Försäkring är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK.