Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö och tidsbegränsade jobb


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Både när det gäller den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala finns tydliga skillnader mellan fast anställda och de med en tidsbegränsad anställning. Överlag, visar statistiken från Arbetsmiljöverket, har de med en fast anställning en bättre arbetsmiljö än de med tidsbegränsad anställning:

  • Tidsbegränsade anställda har oftare ett fysiskt påfrestande arbete (33 procent för dem med ett tidsbegränsat arbete jämfört med 27 procent för dem med en fast anställning).
  • Tidsbegränsade anställda har oftare en påfrestande arbetsställning (36 procent jämfört med 29 procent för fast anställda).
  • Tidsbegränsade anställda utför i hög grad oftare ensidiga arbetsrörelser (26 procent jämfört med 19 procent).
  • Tidsbegränsade anställda har oftare ett kroppsligt ansträngande arbete (23 procent jämfört med 19 procent).
  • Tidsbegränsade anställda har oftare huvudvärk varje vecka (33 procent jämfört med 30 procent).
  • Tidsbegränsade anställda har mer sällan ett intressant och stimulerande arbete (60 procent jämfört med 73 procent).
  • Tidsbegränsade anställda har svårare att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållandena (27 procent jämfört med 21 procent).
  • Tidsbegränsade anställda utsätts oftare för sexuella trakasserier från chefer/ kamrater eller från andra personer (14 procent jämfört med 7 procent).