Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljön i livets olika skeden


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Ett gott arbetsliv handlar om att arbetsgivaren måste anpassa arbetsmiljön för arbetstagaren till livets olika skeden. En nyanställd och ung arbetstagare behöver tid för introduktion och upplärning. I annat fall uppstår stress och otrygghet redan vid inträdet på arbetsmarknaden. En arbetstagare som varit sjukskrivning under längre tid eller befinner sig i rehabilitering behöver särskilt stöd. Gravida arbetstagare behöver få sina villkor och arbetsmiljö anpassad.

Ett arbetsliv som inte lyckas anpassa arbetsmiljön efter livets olika skeden kommer att trycka ut fler människor i sjukskrivning och arbetslöshet. Det är sämre för den enskilde individen och det är sämre för samhället. Kostnaden för detta får också betalas av hela samhället.