Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljön över tid


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

I en LO-rapport granskas hur den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön har förändrats under tidsperioden åren 1991-2015. En slutsats är att kvinnor i arbetaryrken drabbats hårdast av arbetsmiljöproblem medan män i högre tjänstemannajobb har den bästa miljön.

Även SCB har undersökt hur arbetsmiljön förändrats över tid, mellan åren 1980-2017. Rapporten pekar på att andelen kvinnor som tycker att arbetet är psykiskt ansträngande har ökat. Kvinnor upplever också i högre grad än män att de har svårt att koppla bort arbetet när de är lediga. Bland männen har andelen som upplever att de har ett enformigt arbete ökat. SCB pekar samtidigt på vissa positiva trender. Det har bland annat blivit fler arbetstagare som tycker att de har möjligheter att lära sig nya saker i arbetet.