Fråga facket Fråga facket

Argument för demokrati i arbetslivet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Argumenten för att ge arbetstagare inflytande är av olika slag. Det principiella argumentet är att alla människor har lika värde och därför också ska ha rätt till samma inflytande. Detta är demokratins grundval. Den innebär ett motstånd mot att börd, pengar och ägande ska ge vissa mer makt än andra. Synsättet kan också formuleras som ett stöd för rättvisa. En skev maktfördelning är inte bara odemokratisk utan också orättvis.

Ett annat  argument är att det får goda konsekvenser om arbetstagare får mer att säga till om. Det handlar i sin tur både om konsekvensen för arbetstagaren (glädje i arbetet, upplevelsen av ett meningsfullt jobb, mindre stress, bättre hälsa), för arbetsplatsen (den blir mer kreativ, involverande och innovativ), för produktivitet och resultat (där den nordiska modellen har en fördel) och för hela samhället (ökad tillit, delaktighet, fördjupad demokrati).