Fråga facket Fråga facket

Bemanningsanställningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Bemanningsbranschen växer och sysselsätter allt fler. Enligt LOs rapport om anställningsformer finns för närvarande runt 75 000 bemanningsanställda i Sverige, vilket är en ökning med 40 procent sedan 2009. Samtidigt är omsättningen av personal stor. Antalet som någon gång under året är bemanningsanställda är drygt 150 000. Totalt sett utgör de bemanningsanställda ändå en liten del, närmare bestämt cirka 1,5 procent av alla anställda i Sverige.

Enligt tidningen Dagens Arbetes undersökning finns omkring 600 bemanningsföretag i Sverige, några få bjässar dominerar och därutöver finns många små företag. En tredjedel av landets privata arbetsplatser hyr in arbetskraft, särskilt vanligt är det inom tillverkningsindustrin.

Bemanningsanställda trivs sämre på jobbet

De flesta bemanningsanställda är fast anställda, även om tidsbegränsade anställningar också förekommer. En bemanningsanställd kan emellertid inte vara säker på att få fortsätta att jobba på den arbetsplats där hen arbetar för tillfället. Det skapar osäkerhet och gör det svårare att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverkets forskning visar att bemanningsanställda löper högre risk för psykosocial ohälsa än bland arbetstagare i genomsnitt. En förklaring är just att de bemanningsanställda inte känner sig trygga i sin anställning, det gäller även om de är fast anställda. Dessutom trivs de sämre på jobbet och skadar sig dubbelt så ofta som annan personal.