Fråga facket Fråga facket

Delade turer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Delade turer innebär att arbetspass delas upp med ett längre obetalt mellanrum. Om ett dags- och ett kvällspass delas upp mellan två arbetstagare blir det två jobb, men när en arbetstagare utför båda passen kallas det för delade turer.

Delade turer finns ofta inom äldreomsorg och kollektivtrafik, men också inom den privata servicesektorn, som inom restaurangbranschen. Omkring 150 000 personer i Sverige uppges jobba i delade turer. En majoritet är kvinnor i arbetaryrken. Däremot saknas statistik som visar om antalet delade turer har ökat eller minskat. Forskning visar att delade turer skapar stress och ohälsa.