Fråga facket Fråga facket

Den digitala tillgängligheten och arbetsmiljön


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Bärbara datorer och smarta telefoner har gjort att arbetstagare blivit allt mer tillgängliga. Tillgängligheten har många sidor. Den kan innebära att arbetstagaren bättre kan styra sitt arbete, som var och när olika uppgifter ska utföras. Den kan också innebära att arbetstagaren aldrig känner sig ledig. Att arbetsuppgifter flyttas till fritiden, som att läsa och svara på sms och mail.

Den ökade tillgängligheten kan också användas för att kontrollera den anställdes arbete. En arbetsgivare kan exempelvis registrera längden på alla digitala aktiviteter, som telefonsamtal.

Ytterst en fråga om makt över organisation och teknik

Forskaren Kristina Palm, som analyserar effekten av det digitaliserade arbetslivet på uppdrag av AFA Försäkringar, pekar särskilt på riskerna för ökad stress: ”Så vitt man vet i dag leder det här oreglerade arbetet till krockar mellan arbetslivet och privatlivet och skapar extra stress, både för den enskilde arbetstagaren och för familjen."

Hur digitaliseringen påverkar den anställdes villkor beror ytterst på hur arbetet organiseras. Det handlar bland annat om vad som förväntas av arbetstagaren när hen är ledig. Det är inte tekniken i sig, utan hur tekniken används som styr arbetets villkor. Ytterst är det en fråga om makt över organisation och teknik.