Fråga facket Fråga facket

Den lokala fackklubben och makten


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

En stark lokal fackklubb ger de anställda makt. Framför allt får medlemmarna i klubben mer makt. En fackklubb vid en arbetsplats som täcks av kollektivavtal får en rad rättigheter. Det handlar bland annat om möjligheten att utnyttja förtroendemannalagen fullt ut. 

  • En lokal klubb sluter ofta lokala överenskommelser med arbetsgivaren. I vissa fall finns många sådana överenskommelser, ibland om detaljfrågor. Klubben kan också utnyttja MBL och kräva dialog och samråd innan förändringar genomförs på en arbetsplats.
  • En lokal fackklubb ger också ofta en informell makt som inte är reglerad i lagar och avtal. Företrädare för en lokal fackklubb för ofta en dialog med arbetsgivaren i en rad frågor som ligger vid sidan av avtalen och lokala överenskommelser. En sådan mer informell dialog kan stundtals ge ett stort inflytande. Det betyder också ofta att fackklubben och de anställda på ett tidigt stadium får information om planerade förändringar.
  • En stark lokal fackklubb ger också de enskilda medlemmarna ett större svängutrymme. Det är enklare att våga argumentera emot arbetsgivaren och försvara de egna rättigheterna om man vet att man har en fackklubb i ryggen.

Från LO-förbundens verksamhet finns många exempel på att starka fackklubbar har gett medlemmarna mer att säga till om. Fackklubben har varit en styrka både när klubben för en dialog med arbetsgivaren och när det uppstår en konflikt mellan klubben och arbetsgivaren.

Erfarenheten är också att arbetsgivare redan på förhand agerar annorlunda om det finns en stark fackklubb på arbetsplatsen. Då blir arbetsgivaren mer benägen att lyssna på de anställdas åsikter och bjuda in klubben till överläggningar inför viktiga förändringar.