Fråga facket Fråga facket

Det demokratiska arbetslivets olika nivåer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Frågorna om demokrati, medbestämmande och inflytande på arbetsplatsen har flera nivåer:

  • De anställdas inflytande och kontroll över det egna arbetet.
  • De anställdas inflytande på vad som sker på arbetsplatsen.
  • De anställdas inflytande över arbetslivet.

De olika nivåerna är starkt sammanvävda. En stark facklig närvaro skapar förutsättningar både för att den enskilde ska få inflytande på sitt eget arbete och för att de anställda tillsammans ska få medbestämmande både på arbetsplatsen och i hela arbetslivet. För anställda i utlandsägda företag krävs dessutom en samverkan med fackliga organisationer i andra länder för att kunna påverka.