Fråga facket Fråga facket

Det går att höja den fackliga organisationsgraden


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

LO och LO-förbunden bedriver ett systematiskt arbete för att höja den fackliga organisationsgraden. Det finns en stark medvetenhet om att det behövs planmässiga insatser. Det är dock inte bara viktigt att värva och organisera fler arbetstagare, ännu viktigare är att behålla de som redan är medlemmar.

Prioritera medlemsvärvning och att öka organisationsgraden

Flera satsningar av LO och LO-förbund för att värva och behålla medlemmar har också varit framgångsrika. Under år 2006 beslutade LOs styrelse att LO och LO-förbunden gemensamt skulle ”prioritera medlemsvärvning och att öka organisationsgraden”. Detta beslut har sedan följts upp av nya strategiska satsningar och riktade kampanjer. Ett resultat är att LO-förbunden värvat mellan 100 000-150 000 nya medlemmar varje år, men det har också varit en fortsatt genomströmning av medlemmar vilket innebär att medlemstalen inte har ökat. Utan dessa satsningar skulle emellertid läget vara betydligt värre än vad det är i dag.

Avgörande faktorer för organisering

LOs och LO-förbundens erfarenheter visar att en rad faktorer är avgörande för att bedriva en framgångsrik organisering. Det handlar bland annat om:

 • Att satsa resurser på organisering och att ge dem som jobbar med facklig organisering – både förtroendevalda och anställda – stöd, status och utbildning.
 • Att organiseringen lyfts fram inom de fackliga organisationerna och av de fackliga ledarna på alla nivåer.
 • Att stärka den fackliga närvaron på arbetsplatsen. Att lyssna på arbetstagare och deras krav på förändringar.
 • Att göra tydligt att fackliga organisationer försvarar de anställdas intressen genom att sluta avtal, men också genom att fram försäkringar och medlemsförmåner (något som är särskilt viktigt för unga medlemmar).
 • Att se till att medlemmarna lätt kan ta kontakt med den egna fackliga organisationen. Att se till att de fackliga organisationerna kan ge service även utanför ordinarie arbetstid.
 • Att understryka att den anställda själv har ett ansvar för att organisera sig fackligt, dels för att själv få inflytande och goda villkor, dels för att ställa upp på arbetskamraterna och åstadkomma någonting tillsammans,
 • Att synliggöra värdena av det fackliga medlemskapet.
 • Att genomföra särskilda värvningskampanjer.
 • Att mobilisera och värva medlemmar under avtalsrörelserna. Många fackliga organisationer är också väldigt aktiva under valrörelserna, det är också ett bra tillfälle för att värva medlemmar.
 • Att genomföra särskilda satsningar på att värva unga arbetstagare, anställda i tidsbegränsade anställningar och nyanlända. En gemensam nämnare för ovanstående är inte alltid men ofta att de har otrygga anställningar.
 • Att ge elever på gymnasiet, i synnerhet på yrkesprogrammen, facklig information.
 • Att inse att det behövs fler medlemmar – men också fler aktiva medlemmar.
 • Att systematiskt följa upp, analysera och utvärdera medlemsutveckling och satsningar på att värva nya medlemmar.

Det finns många exempel på hur förbund inom LO arbetar med organisering både på central och lokal nivå. Däribland har intressanta initiativ utformats inom Handels, IF Metall, Kommunal, Seko, Byggnads och Transport.