Fråga facket Fråga facket

Död av jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Onsdagen den 2 januari år 2019 inträffade årets första dödsolycka på en arbetsplats. En anställd man i 30-årsåldern omkom på Södra Cells massabruk i Mönsterås kommun efter att ha fått ett betongblock över sig. Det var den andra allvarliga olyckan på arbetsplatsen på relativt kort tid. Den 7 november år 2017 skedde en annan olycka på Södra Cell med dödlig utgång. Då brännskadades en man i 50-årsåldern så allvarligt att han avled.

Sedan år 2013 har det omkommit mellan 48 och 58 anställda i arbetslivet varje år. Dödstalen har ökat successivt. År 2018 omkom 58 anställda genom en olycka på arbetsplatsen. Dödsfallen inträffar nästan enbart inom LO-grupperna och de flesta omkomna är män. Två orsaker till dödsolyckorna är särskilt vanliga: Dels ”ras, fall, glidning av föremål/material”. Dels ”förlorad kontroll över fordon, transportmedel”.

Betydligt fler dör av arbetsrelaterade sjukdomar

Dödsolyckorna i arbetslivet är dock bara en liten del av hur många som arbetslivet dödar. Betydligt fler dör av olika arbetsrelaterade sjukdomar. Enligt Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin, är olyckorna bara toppen på ett isberg. Han uppskattar att det varje år dör 490 personer i arbetsrelaterad cancer, 460 i arbetsrelaterad hjärtinfarkt och 110 i arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar. Viktiga orsaker till hjärt- och kärlsjukdomarna ärm enligt Järvholm, skiftarbete, motoravgaser och passiv rökning.

Mobbning ökar risken för självmord

Men inte heller olyckorna och de arbetsrelaterade sjukdomarna täcker alla dödsfall som orsakas av arbetslivet. I statistiken saknas stundtals uppgifter om olyckor som drabbar utstationerad arbetskraft från andra EU-länder och papperslösa. Dessutom finns flera mörkertal. Arbetstagare kan få skador av olyckor i arbetslivet som bidrar till att de omkommer senare i livet. Vidare visar en studie från AFA Försäkringar att ”mobbning och kränkande särbehandling” i arbetslivet till ökar risken för självmord.

Dödsolyckorna och de arbetsrelaterade sjukdomarna slår olika mot olika grupper i arbetslivet. Personer i LO-yrken är genomgående utsatta för större risk. Dödsolyckor är också vanligare bland upphandlade underleverantörer jämfört med arbetslivet i stort.

LO Play: Hur stoppar vi döden på jobbet?

Hearing om dödsolyckorna med bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). 12 mars 2019.