Fråga facket Fråga facket

Ett lärande arbetsliv skapar ökad trygghet i anställningen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

För att öka tryggheten för de anställda blir det viktigt med kontinuerlig vidareutbildning på arbetsplatsen. Allra mest avgörande är att det sker ett systematiskt lärande i själva arbetet. Det kräver i att organisationen är lärande, vilket bland annat innebär att jobben är trygga och att de anställda har inflytande över arbetets innehåll. Inte minst är detta viktigt när ny teknik börjar användas.

Brist på tillräckliga kvalifikationer

 

Om de anställda inte utbildas ökar risken för att de inte kommer att ha ”tillräckliga kvalifikationer” i samband med omstruktureringar eller neddragningar. Då riskerar de att hamna utanför turordningslistan och förlora sina jobb.

Rätt kompetens kontra antalet år

Inom bland annat industrin har rätt kompetens ofta varit viktigare än antalet år i anställningen när det avgörs vilka som ska sägas upp. Med återkommande fortbildning och kompetensutveckling kommer istället fler anställda att vara kvalificerade för nya uppgifter.