Fråga facket Fråga facket

Fackets styrka ökar vid full sysselsättning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Fackets styrka i förhandlingarna med arbetsgivarna avgörs av en rad faktorer. En av de viktigaste är hög sysselsättning. Om arbetslösheten är hög är det svårare för de fackliga organisationerna att förbättra villkoren. Då har ofta arbetsgivarna möjlighet att rekrytera personal även om villkoren är dåliga. Omvänt har de fackliga organisationerna ett starkt förhandlingsläge om sysselsättningen är hög. Då är det svårt för arbetsgivare att rekrytera personal om inte villkoren är bra. Allra bäst ur facklig synpunkt är full sysselsättning.

Fler argument för full sysselsättning

Från LO har följande fram tre argument för full sysselsättning förts fram:

  • För det första innebär lönearbete att människor får möjligheten att försörja sig själva och därmed får makt och resurser att påverka sitt eget liv. Om alla har arbete stärks också löntagarkollektivets möjligheter att verka för bra löner och goda arbetsvillkor.
  • För det andra bidrar arbete inte bara till den egna försörjningen, utan till hela samhällets materiella välstånd.
  • För det tredje mår människor i huvudsak bra av att arbeta. Även om arbetslivet kan vara stressigt och utslitande är avsaknaden av arbete i regel värre. Arbete innebär att känna sig behövd, att man har en roll i samhällsbygget, det ger struktur i tillvaron, status och ett socialt nätverk.