Fråga facket Fråga facket

Fackliga krav i kölvattnet av #metoo


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Uppropet #obekvämarbetstid drogs i gång av kvinnor och transpersoner inom butiks- och handelsbranschen år 2017. Det var ett av flera upprop inom LO-branscher och en direkt fortsättning på den världsomspännande #metoo-våg som inletts tidigare samma år. Den hemliga Facebookgruppen #obekvämarbetstid hade snart över 1 000 medlemmar och samlade vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp inom handeln. Den 10 januari år 2018 publicerade nätverket ett upprop:

”Ni har alla haft med oss att göra. Vi möter varandra nästan dagligen. Vi svarar på dina frågor. Vi står i kassan och receptionen. Vi klipper ditt hår, vi packar dina varor och tipsar, stylar och tillmötesgår. Det är vi som jobbar inom service- och handelsbranschen. Det vårt jobb att bemöta dig med respekt, ödmjukhet och förståelse. Nu vittnar vi om ert bemötande; ni chefer, kollegor, säljare, väktare och kunder som behandlar oss med avsaknad av de egenskaper ni kräver av oss. I likhet med många andra branscher, där kvinnor vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp, så är inte vår bransch förskonad. Det strukturella förtryck och de maktstrukturer som belyses av #metoo är allestädes närvarande i vår bransch. En bransch som innefattar osäkra och tvivelaktiga anställningsformer, avsaknad av kollektivavtal och förstagångsjobb, vilket ytterligare medför att gynna tystnadskulturen vi så länge kvävts under. Vi har samlat vittnesmål från de som äntligen vågar berätta under uppropet #Obekvämarbetstid. Vi har berättat för varandra och vi kommer fortsätta berätta. Vi vet vilka ni är. Vi är inte tysta längre och nu kräver vi en förändring.”

Allmän visstid bidrar till tystnadskulturen på arbetsplatsen

I januari 2019 följdes uppropet upp av en rapport skriven av företrädare för nätverket. Den presenterades på ett seminarium som Handelsanställdas förbund organiserade tillsammans med nätverket #obekvämarbetstid. Ett centralt budskap i rapporten är att allmän visstid måste avskaffas. Flera vittnar om att allmän visstid ”bidrar till tystnadskulturen på arbetsplatsen, då arbetstagare inte vågar anmäla sexuella trakasserier eller dåliga arbetsförhållanden”.

Även LO har presenterat en rapport om sexuella trakasserier i arbetslivet. Den bygger på en stor undersökning som LO genomfört och som visar att:

  • 5 procent av LO-medlemmarna i åldern 25-34 år anger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. För kvinnor var andelen 10 procent och för män 2 procent.
  • Var fjärde kvinnlig LO-medlem känner till att någon annan på arbetsplatsen har utsatts för sexuella trakasserier.
  • 26 procent av LO-kvinnorna har blivit utsatta för oönskade sexuella närmanden eller sexuella anspelningar. Motsvarande andel för män är 14 procent.
  • Mer än var fjärde medlem tycker att arbetsplatsen har en rå jargong. Andelen är högre bland män än bland kvinnor.